Számok

Számok a matematikában, római számok, racionális és irracionális szám fogalma, leggyakoribb matematikai állandók és konstansok értekei, értelmezésük. 1


Konstansok Példa
PI szám π≈3,14..
e-szám e≈2,718..
Imaginárius egység2 i=√-1
Püthagorasz-állandó  
Theodorus-állandó  
   
Egyéb számok Példa
Római számok XIV.
Prímszámok 7=1·7
Összetett számok 6=1·2·3
Racionális számok 7⁄3
Irracionális számok 2
Bináris számok 100101
Hexadecimális számok 1AC2
Számrendszerek 1110(2)=16(8)
   
   

 

 


© 2023 mateklap.com Használati feltételek